ขอพรท้าวมหาพรหมเอราวัณ

รวย หวยออนไลน์

ตามความเชื่อที่ว่า พระพรหม คือผู้สร้างโลกและทุกๆสิ่ง เป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่ และเป็นเทพเจ้าสูงสุดตามตำนานของฮินดู สามารถดลบันดาลทุกสิ่งได้ตามปราถนา ชาวไทยและต่างชาติจึงเชื่อว่า เมื่อสักการะบูชา จะก่อให้เกิดแต่ผลดีสู่ชีวิต ขอสิ่งใด ย่อมสมตามปราถนา จึงกลายเป็นที่เลื่อมใสของประชาชน

การกราบไหว้พระพรหม (ท้าวมหาพรหมเอราวัณ)
สำหรับสิ่งของที่ต้องใช้ในการไหว้นั้น มีดังนี้ ธูป 12 ดอก, เทียน 1 เล่ม พวงมาลัยดาวเรือง 4 พวง (ไหว้ทั้ง 4 ด้าน เนื่องจากพระพรหมมี 4 หน้า) โดยเริ่มจากไหว้พระพรหมจากพักตร์แรก แล้วเวียนไปทางขวามือของตน ในช่วงเวลา 06.00 – 22.30 ในวังออังคาร หรือ วันพฤหัสบดี

สถานที่ตั้งของท้าวมหาพรหมเอราวัณ อยู่ที่ หน้าโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ 4แยกราชประสงค์ ใกล้กับ BTS ชิดลม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *